Sign Diversity Charter Denmark

Diversity Charter Denmark

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer.

Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder- og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse – det er budskabet bag Diversity Charter Denmark. 

About the Charter

Diversity Charter Denmark er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der oplever udfordringer i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Charterets overordnede formål er at understøtte virksomheder og arbejdspladser i hele landet i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og det skal charteret være med til at sikre.

Behind the Charter

Sekretariatet for Diversity Charter Denmark drives af Foreningen Lige Adgang. Foreningen Lige Adgang er en non-profit organisation med mere end 100 medlemsvirksomheder, herunder private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner. Foreningen har arbejdet aktivt med mangfoldighedsledelse og integration på det danske arbejdsmarked siden 1998.

Diversity Charter Denmark blev oprindeligt lanceret tilbage i 2014 i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt EU Kommissionen. I november 2021 blev Charteret relanceret af Foreningen Lige Adgang med støtte fra Jobindex, og er fortsat det nationale mangfoldighedscharter under EU Kommissionen. Med relanceringen af charteret ønsker vi at give danske arbejdspladser mulighed for at blive en del af et nationalt mangfoldighedsnetværk, hvor private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner kan få viden og udveksle erfaringer om mangfoldighed og inkluderende ledelse.

Aktuelt

Næste chartermøde i maj

Workshop om dataindsamling om minoriteter ved Birgitte Kofod Olsen, Ph.D., Partner, Carve.

Tidspunkt: Onsdag 24. maj 2023 kl. 14.00-17.00

Adresse: Købmagergade 11, 3. sal, 1150 København K.

Internationale mærkedage marts

01/3/23 Zero Discrimination Day & Women's History Month starts
8/3/23 International Women's Day
10/3/23 International Day of Women's Judges
15/3/23 International Day to Combat Islamophobia
21/3/23 International Day for the Elimination of Racial Discrimination & World Down Syndrome Day
24/3/23 International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims
25/3/23 International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

Religiøse højtider marts

05/3/23 Magha Puja Day
07/3/23 Holika Dahan
08/3/23 Holi & Hola Mohalla starts
10/3/23 Hola Mohalla ends
22/3/23 Telugo New Year
22/3/23 Ramadan starts
30/3/23 Rama Navami

Charter Commitments

Signatories to Diversity Charter Denmark commit to work actively within the field of diversity and inclusion in the following five ways:

Værdigrundlag

Inklusion og mangfoldighed skal være en del af virksomhedens værdiggrundlag

Rekruttering

Alle skal have lige adgang til arbejdspladsen.

Talentudvikling

Medarbejder- og ledelsesudvikling skal ske gennem åbne processer.

Trivsel

Konkrete tiltag skal modvirke enhver form for diskrimination på arbejdspladsen.

Kommunikation

Inklusions- og mangfoldighedsforpligtelser og erfaringer skal kommunikeres internt og eksternt.

Læs mere om Charterforpligtelserne her.