Arla: Plads til førerhund og punktskrift

Uvidenhed og berøringsangst gør det svært for mange med synshandicap at blive del af det danske arbejdsmarked. Hos Arla oplever man, at samarbejde og tilpasninger kan være løsningen 

Michael Bjerre Rasmussen mistede synet tilbage i 2005 som følge af type 1-diabetes. Dengang troede han, at det betød et farvel til sit arbejdsliv:

“Da det skete, havde jeg et billede af, at nu kan jeg ingenting, hverken arbejde eller særlig meget andet.” 

 

Med hjælp fra Dansk Blindesamfund fik Michael dog hurtigt gejsten tilbage. Han kom i gang med at lære punktskrift, bruge blindestok, have førerhund og meget andet og allerede halvandet år efter, at han mistede synet, kom han i arbejde som Customer Consultant hos Arla Foods Kundeservice. Hos Arla oplevede Michael fra start stor velvilje og opbakning, men han måtte også afmystificere sit synshandicap og blandt andet forklare, at han sagtens selv kan gå på trapper m.m. 

“Jeg er kun blind, jeg er bare en kollega som jer andre,” lagde Michael vægt på i forbindelse med sin ansættelse. 

Michael har selv taget stort ansvar for sine behov på arbejdspladsen, der i praksis ikke kræver meget mere end nogle IT-hjælpeprogrammer, som Michael og Arla har fået hjælp til af Instituttet for Blinde og Svagsynede. Herudover har Michael sin førerhund med på arbejde, og så har han selv opsat punktskrift på kaffemaskinen, så han let kan betjene den. 

Louise Høxbro Mikkelsen, der er Sales Administration Manager og Michaels nuværende leder, fortæller, at hun nærmest ikke tænker over Michaels synshandicap i det daglige:
“Det handler nok også meget om hans indstilling. Han favner udfordringer virkelig godt og har et mindset om, at han går til nye opgaver indtil det modsatte er bevist.”

Plads til alle 

Selvom Michaels historie hos Arla har været relativ uproblematisk, så er det langt fra realiteten for alle synshandicappede

Dansk Blindesamfund har ca. 2.500 medlemmer i den erhvervsaktive alder og kun én ud af fem er ansat på ordinære vilkår eller i fleksjob (Dansk Blindesamfund). En del af forklaringen kan være at 67% af danske arbejdsgivere afviser at kalde blinde eller svært synshandicappede til jobsamtale (Incita). Sidstnævnte udfordring er noget Michael godt kender til fra andre: 

“Jeg kender da også til grimme historier fra andre blinde, der forgæves har sendt 50+ ansøgninger.” 

Louise og Michaels budskab til andre arbejdspladser er at lægge forbeholdene til side:

“Se på mennesket og ikke handicappet. Man skal ikke være så nervøs for hvilke hensyn, der skal tages. Hav en god og åben dialog om, hvad behovene er, og hvor grænserne går,” lyder det fra Louise Høxbro Mikkelsen. 

For Michael at det vigtigt at understrege, at det oftest ikke kræver særlig meget at skabe de nødvendige betingelser for en medarbejder med et synshandicap:
“Vi kan meget mere, end man tror. Vi skal bare have en arbejdsplads ligesom alle andre.”