Diversity Charter Denmark

Diversity Charter Denmark er Danmarks nationale charter, og det er en del af European Diversity Charters, hvilket betyder, at vi indgår i det europæiske diversitetssamarbejde. Diversity Charter Denmark er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der oplever udfordringer i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Charterets overordnede formål er at understøtte virksomheder og arbejdspladser i hele landet i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Det skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og det skal charteret være med til at sikre.

Diversitet er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer.

Diversitet øger kreativiteten, nytænkninger og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder- og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse - det er budskabet bag Diversity Charter Denmark.

Hos Diversity Charter Denmark arbejder vi med DEI ud fra et ønske om at hjælpe virksomheder med at skabe mangfoldige og inkluderende arbejdspladser. Vores arrangementer er primært fysiske, da det skaber bedre grobund for netværk på tværs af virksomheder, og samtidig gør det fysiske format det muligt med mere inddragelse og længere workshops (2-3 timer), hvor alle bliver inddraget med deres egne cases. Arrangementerne er aktive netværksmøder, hvor de deltagende virksomheder aktivt arbejder med deres egne mangfoldighedsproblematikker. Det betyder, at alle deltagende virksomheder til hvert arrangement har forberedt sig på et punkt efter eget ønske og med støtte fra de andre deltagende virksomheder. Diversity Charter Denmark er således et sted, hvor virksomheder udvikler sig sammen.

Arrangementerne henvender sig blandt andet til medarbejdere inden for HR, CSR og DEI teams, men vi vil til hver workshop gøre opmærksom på, hvilke andre typer medarbejdere det er relevant at inddrage i forhold til det specifikke tema for dagen.

Alle Charteres begivenheder er forbeholdt underskrivere. I kan underskrive Diversity Charter Denmark i løbet af hele året og derefter deltage i de kommende arrangementer.