IBM Danmark: Medarbejderkurser i anti-mobning

Mobning defineres som vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen. Mobning er et problem både for den, der bliver mobbet, for arbejdspladsen og for de kolleger, der er vidne til mobning (BFA). Krænkende handlinger/mobning kan afhængigt af omfanget og karakter udgøre en decideret risiko for ansattes sikkerhed og sundhed (Arbejdstilsynet). 

En ny undersøgelse fra VIVE fra 2021 viser at hele 40,8% lønmodtagere har været udsat for krænkende handlinger inden for det sidste år på deres arbejdsplads, herunder mobning eller diskrimination. Årsagerne til krænkende handlinger er ikke entydige. Det drejer sig om faktorer som køn, seksualitet, etnicitet, religion, politisk overbevisning m.m. Lønmodtagerne angiver dog særligt etnicitet og køn som årsager til, at de er blevet diskrimineret (VIVE 2021). 

Anti-mobning hos IMB 

IBM igangsatte i 2019 et initiativ med fokus på forebyggelse af mobning på tværs af virksomhedens ca. 300.000 ansatte verden over. Initiativet er del af IBM’s overordnede arbejde med diversitet og inklusion, og formålet er at skabe et åbent og trygt arbejdsmiljø for alle IBM’s ansatte. 

Initiativet består konkret af et obligatorisk “anti-mobning”-kursus for de ansatte, hvis formål er at gøre medarbejderne bedre til at genkende og håndtere mobning på arbejdspladsen, samt forstå hvordan man forebygger chikane på arbejdspladsen. Kurset tager afsæt i virkelige eksempler på mobning i arbejdssammenhæng. Der er særligt fokus på at skabe en kultur blandt de ansatte, hvor man griber ind, hvis man er vidne til mobning eller krænkende adfærd, frem for at se passivt til.  

Vi har spurgt Sanne Urbak, CSR-direktør i IBM Danmark, hvorfor IBM har så stor fokus på anti-mobning, hvortil hun svarer: 

“Fordi det er med til at drive vores inklusions policy i den virkelig hverdag, så den er andet og mere end en velformuleret policy. Det er med til at realisere os som en virksomhed, hvor alle kan føle sig godt tilpas og dermed også kan yde og bidrage det bedste.” 

Diversity & Inclusion hos IBM 

Hos IBM er der en grundlæggende tro på, at hvis man fortsætter med at opretholde værdierne diversitet, inklusion og retfærdighed, så gør det IBM til en bedre og stærkere virksomhed. 

“Når folk tager hele sig selv på arbejde, udløser de innovation, og det er sådan, vi fortsætter med at vokse som organisation. Det handler grundlæggende om at give alle mennesker lige muligheder – det vokser alle af,” lyder det fra Sanne Urbak.