Diversity, Equity & Inclusion

DEI er en forkortelse for Diversity, Equity & Inclusion, og det er netop disse tre begreber, som Diversity Charter Denmark arbejder med.

Begrebet Diversity betegner, at alle mennesker er forskellige. Det betyder, at når vi arbejder mod at få en divers medarbejdersammensætning, så ønsker vi, at vores medarbejdere er forskellige og dermed tilhører/besidder forskellige diversitetsmarkører. Det gælder, men er ikke begrænset til, kønsidentitet, alder, religion, etnisk og national oprindelse, seksuel orientering, kropskapabilitet, socioøkonomisk status, uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere.

Med Equity mener vi, at alle skal have lige adgang. Det er ikke nok med lige muligheder, fordi der altid er nogen, som vil komme til kort. I stedet skal virksomheder og organisationer arbejde med at sikre lige adgang til ledige jobpositioner. Arbejdes der kun med lige muligheder, kan man risikere at overse egne bias, som spænder ben for lige adgang.

Inclusion begrebet indebærer i denne sammenhæng, at alle medarbejdere skal føle sig som en del af arbejdspladsen. Her kan vi skelne mellem fitting in versus belonging. Arbejdsmiljøet skal ikke få medarbejderne til at forsøge at passe ind, men i stedet skal alle medarbejdere føle, at de hører til. Formålet er at sikre, at der bliver skabt plads til alle personligheder og forskelle samt at sikre anerkendelse af alle kompetencer og tidligere erfaringer.

Why DEI?

Flere og flere danske virksomheder har fået øjnene op for mangfoldighedens potentialer og ønsker aktivt at øge og realisere den eksisterende mangfoldighed i egen organisation. En central forudsætning for mangfoldighedsledelse er den kontinuerlige identifikation af de ubevidste forforståelser og fordomme - eller unconsciuos bias - som eksisterer hos alle mennesker, og derfor også på alle arbejdspladser. Sådanne bias kan udgøre barriere, der i værste fald kan betyde, at forskellige grupper af mangfoldige talenter ubevidst, og uden fagligt belæg, holdes ude af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det kan også betyde, at medarbejdere grundet kønsidentitet, alder, etnicitet, kulturel baggrund, seksuel orientering, kropskapabilitet eller lignende ikke får de samme muligheder for at realisere deres faglige potentiale og gøre karriere på lige vilkår med de kolleger, der tilhører majoriteten i virksomheden.

Samtidig betyder det, at danske virksomheder risikerer at spænde ben for sig selv i forhold til rekruttering, innovation og produktudvikling, job- og talentudvikling samt fastholdelse og trivsel. Det er nemlig parametre, der alle har stor betydning for virksomhedernes vækstmuligheder og sociale samt økonomiske bæredygtighed. Det er disse udfordringer, som Diversity Charter Denmark gennem netværk, erfaringsudveksling og vidensdeling er med til at modvirke.

Formår virksomheder at udnytte mangfoldighedens potentiale, giver det gode resultater på bundlinjen, idet mangfoldighed inddrages aktivt i virksomhedens arbejde og udvikling. Medarbejdernes forskellige kompetencer, perspektiver og baggrunde er en kilde til inspiration, nytænkning, sammenhold og meget mere, der direkte eller indirekte kan omsættes til økonomisk værdi.

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer. Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder- og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse - det er budskabet bag Diversity Charter Denmark.