Bellagroup: Jobskoleforløb og mangfoldighed

Barrierer som sprog, kulturelle koder, normer og manglende netværk kan gøre det udfordrende for nytilkomne i Danmark at komme ind på arbejdsmarkedet – selv når manglen på arbejdskraft er massiv.

Bellagroup (tidligere BC Hospitality Group) har – som mange andre virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen – oplevet rekrutteringsudfordringer. Bellagroups tætte samarbejde med jobcentre og andre organisationer gør det dog muligt at skabe konkrete resultater og succeshistorier for mennesker, der ellers ville gå ledige – og samtidig komme rekrutteringsudfordringerne til livs. Med en vision om at komme manglen på arbejdskraft til livs og give personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, en chance, opstartede Bellagroup et jobskoleforløb målrettet personer med minoritetsetnisk baggrund. 

Der er nogle kulturelle og sociale barrierer, der kan stå i vejen – ambitionen med jobskoleforløbet er at overkomme disse barrierer,” udtaler Mireille Jakobsen, nu tidligere Group Director Responsible Hospitality ved Bellagroup, som har været med til at opstarte forløbet. 

 

Om forløbet 

I efteråret 2016 arrangerede Bellagroup i samarbejde med Roskilde Kommune et jobskoleforløb for nyankomne. Forløbet bød blandt andet på praktikplads med sideløbende undervisning i dansk sprog, kultur og arbejdsmarkedsforhold. Bellagroup har indtil videre haft stor glæde af jobskoleforløbet og allerede efter første forløb blev 12 ud af 29 ansat. 

Der er dog ingen tvivl om, at den store mangfoldighed også kræver særlige tiltag, der klæder medarbejderne på til at udføre bestemte arbejdsopgaver. Som en del af jobskoleforløbet tilbyder Bellagroup derfor, at nye medarbejdere får relevante kurser og sprogundervisning i arbejdstiden. Derudover stiller de en tolk til rådighed, så sproglige barrierer ikke spænder ben for indsatsen. Jobskoleforløbet tilbyder jobgaranti for dem, der gennemfører forløbet tilfredsstillende.

Alan fik job i Bellagroup i 2009 efter at være flygtet fra Iran til Danmark. Han har siden sin ansættelse arbejdet sig op og arbejder i dag som tjener. Alan er nu mentor i jobskoleforløbet: “Det er dejligt at være en del af et forløb, der gør en forskel for andre, som er i samme situation, som jeg selv var i, da jeg kom til Danmark,” fortæller Alan. For ham sætter jobskoleforløbet sit præg på en positiv måde, som kan ses så snart man sætter foden inden for Bellagroups hoteller.  

“Mangfoldighed afføder mere mangfoldighed. Det er så rart at se, at der er plads til alle her, og opmuntrende for mangfoldige kandidater, der gerne vil søge en stilling, at se, at der er ‘andre som dem’,” afslutter Alan. 

Både Mireille og Alan lægger vægt på, at det er vigtigt at give alle medarbejdere en identitet på arbejdspladsen og en plads i arbejdsfællesskabet – det bidrager jobskoleforløbet med.
 

Bliv inspireret 

For at kunne rekruttere mangfoldigt er det nødvendigt at afprøve nye metoder, blandt andet ved at ”speeddate” eller invitere kandidater ind for at løse en specifik opgave, f.eks. rengøring af et værelse, hvis de søger en stilling som housekeeper. “Det er vigtigt at huske, at der er andre måder at finde de gode medarbejdere på, hvor den sproglige barriere ikke får lov at stå i vejen,” afslutter Mireille. Et godt samarbejde med jobcentret er også fordelagtigt og en “win win” for begge parter.

Du kan blive klogere på forløbet her.