Underskriv Diversity Charter Denmark

Diversity Charter Denmark

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer.

Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder- og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse – det er budskabet bag Diversity Charter Denmark. 

Om Charteret

Diversity Charter Denmark er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der oplever udfordringer i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Charterets overordnede formål er at understøtte virksomheder og arbejdspladser i hele landet i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og det skal charteret være med til at sikre.

Bag Charteret

Sekretariatet for Diversity Charter Denmark drives af Foreningen Lige Adgang. Foreningen Lige Adgang er en non-profit organisation med mere end 100 medlemsvirksomheder, herunder private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner. Foreningen har arbejdet aktivt med mangfoldighedsledelse og integration på det danske arbejdsmarked siden 1998.

Diversity Charter Denmark blev oprindeligt lanceret tilbage i 2014 i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt EU Kommissionen. I november 2021 blev Charteret relanceret af Foreningen Lige Adgang med støtte fra Jobindex, og er fortsat det nationale mangfoldighedscharter under EU Kommissionen. Med relanceringen af charteret ønsker vi at give danske arbejdspladser mulighed for at blive en del af et nationalt mangfoldighedsnetværk, hvor private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner kan få viden og udveksle erfaringer om mangfoldighed og inkluderende ledelse.

Charterforpligtelser

Som underskriver af Diversity Charter Denmark forpligter virksomheder sig til at arbejde med inklusion og mangfoldighed på følgende fem områder:

Værdigrundlag

Inklusion og mangfoldighed skal være en del af virksomhedens værdiggrundlag

Rekruttering

Alle skal have lige adgang til arbejdspladsen.

Talentudvikling

Medarbejder- og ledelsesudvikling skal ske gennem åbne processer.

Trivsel

Konkrete tiltag skal modvirke enhver form for diskrimination på arbejdspladsen.

Kommunikation

Inklusions- og mangfoldighedsforpligtelser og erfaringer skal kommunikeres internt og eksternt.

Læs mere om Charterforpligtelserne her.