Det Danske Charter for Mangfoldighed

Det Danske Charter for Mangfoldighed er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der oplever udfordringer i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Charterets overordnende formål er at understøtte virksomheder og arbejdspladser i hele landet i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og det skal charteret være med til at sikre.

Bag Charteret
Sekretariatet for Det Danske Charter for Mangfoldighed drives af Foreningen Lige Adgang. Foreningen Lige Adgang er en non-profit organisation med mere end 100 medlemsvirksomheder, herunder private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner. Foreningen har arbejdet aktivt med mangfoldighedsledelse og integration på det danske arbejdsmarked siden 1998.

Det Danske Charter for Mangfoldighed blev oprindeligt lanceret tilbage i 2014 i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt EU Kommissionen.  I november 2021 blev Det Danske Charter for Mangfoldighed relanceret af Foreningen Lige Adgang med støtte fra Jobindex, og er fortsat det nationale mangfoldighedscharter under EU Kommissionen. Med relanceringen af charteret ønsker vi at give danske arbejdspladser mulighed for at blive en del af et nationalt mangfoldighedsnetværk, hvor private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner kan få viden og udveksle erfaringer om mangfoldighed og inkluderende ledelse. 

Da Mangfoldighedscharteret i sin tid blev lanceret, var det uden omkostning eller forpligtelser. I dag er tiden dog en anden og for at være med til at sikre, at underskriverne af Det Danske Charter for Mangfoldighed også arbejder med diversitet og inklusion, opkræves der et beløb, som er afhængigt af virksomhedsstørrelsen. Derudover giver arbejdspladsens underskrift adgang til alle mangfoldighedscharterets aktiviteter.