Charterfordele

Som underskriver af Diversity Charter Denmark får jeres arbejdsplads adgang til en række fordele, som kan hjælpe jer i jeres arbejde med Diversity, Equity & Inclusion.

Netværk

I bliver en del af et landsdækkende erhvervsnetværk, hvor virksomhederne og organisationerne har det til fælles, at de alle ønsker at blive klogere på, hvordan man går fra tanke til handling i forhold til strategier og initiativer, der kan øge eller bringe den eksisterende mangfoldighed i spil. Her får I mulighed for at udveksleerfaringer, inspiration og initiativer til hjælp for hinanden og jer selv. 

Nogle virksomheder underskriver, fordi de allerede arbejder aktivt med mangfoldighedsindsatser, som de gerne vil dele erfaringerne fra. Andre virksomheder underskriver, fordi de mangler viden og inspiration til, hvordan de kommer i gang.

Workshops

I får adgang til alle charterets workshops, som giver viden og værktøjer til at arbejde med mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Her bliver der også faciliteret netværks-øvelser, og de deltagende virksomheder har mulighed for at arbejde med deres egne specifikke cases.

Til hver workshop giver vi en anbefaling om, hvilken type medarbejder det er relevant for i forhold til det specifikke tema for dagen. Derudover henvender alle vores arrange-menter sig til generelt til medarbejdere inden for HR, CSR og DEI teams.

Signing Event

Hvert år afholder vi et stort landsdækkende Signing Event i forbindelse med European Diversity Month i maj. Her kan alle nuværende og potentielle underskrivere deltage og blive klogere på charteret. Der er mulighed for at underskrive charteret og modtage sin egen version af charteret.  

Sdiste år afholdte vi Signing Event den 9. maj 2023, hvor vi fik støtte fra European Diversity Charters til at sikre et godt event med gode oplægsholdere.

Vejledning og indflydelse

Som underskriver er I velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål om DEI, og I har mulighed for at få indflydelse på hvad charteret skal indebære. Det betyder, at hvis I har særlige ønsker til temaer eller oplægsholdere, så vil vi gøre, hvad vi kan, for at efterleve jeres ønsker.


Selvevalueringsværktøj

I tilbydes mulighed for at lave en selvevaluering af egen indsats inden for mangfoldighed og inklusion ved hjælpe af en selvevalueringsværktøj i PDF-form. Vi arbejder på en digitalisering af værktøjet, så det i fremtiden vil være muligt for jer som virksomhed at registrere jeres data digitalt og bedre kunne følge egen udvikling fra år til år. Selvevalueringsværktøjet kan fungere som en baseline for jer i forbindelse med workshopene. 

Værktøjet er udarbejdet af FIBS, der driver det finske Diversity Charter, og det er finansieret af EU. Værktøjet er efter aftale oversat til dansk. Værktøjet må ikke videredistribueres eller benyttes af andre end underskrivere.

Branding

I får tilsendt Diversity Charter Denmarks underskrivningslogo, som I kan bruge på egen hjemmeside og i mailsignatur, så I kan vise jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at I har underskrevet Diversity Charter Denmark, og at I aktivt arbejder med og støtter op om visionen om et mere mangfoldigt arbejdsmarked.

Hvad koster det at underskrive?
Det er kun underskrivere af charteret , der får adgang til ovenstående tilbud og fordele. Afhængig af virksomheden størrelse betyder det opkrævning af et mindre eller større beløb. Læs mere om hvad det koster at underskrive her.