Charterforpligtelser

Som underskriver af Diversity Charter Denmark forpligter virksomheder og organisationer sig til at arbejde med Diversity, Equity & Inclusion på følgende fem områder:

1. Vores værdigrundlag

Vi formidler tydeligt internt og eksternt, at inklusion og mangfoldighed er en del af vores værdiggrundlag.

2. vores rekruttering

Vi sikrer gennem konkrete tiltag, at alle har lige adgang til vores arbejdsplads uanset køn, seksuel orientering, alder, hudfarve, religion, etnicitet, politisk anskuelse, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

3. vores fastholdelse og talentudvikling

Vi skaber åbne og gennemsigtige processer for medarbejder- og ledelsesudvikling.


4. vores daglige arbejdsgang

Vi modvirker gennem konkrete tiltag enhver form for diskrimination på arbejdspladsen og sikrer, at alle arbejdsgange imødekommer forskellige kompetencer, talenter og hensyn.

5. vores kommunikation

Vi kommunikerer internt og eksternt vores forpligtelser i relation til inklusion og mangfoldighed og deler vores erfaringer til inspiration for andre. Vi sikrer, at vores sprog er inkluderende ved at være opmærksom på ekskluderende sproglige bias og værdiladet sprog samt ved at være opmærksom på tidens skiftende ordbrug.