Computerworld: Plads til fysisk handicap

En undersøgelse viser, at 62% danske arbejdsgivere afviser at kalde svært fysisk handicappede til jobsamtale (Incita). Det betyder, at mange kvalificerede personer med handicap i dag står uden for arbejdsmarkedet, når de burde indgå som en ligeværdig og naturlig del af det danske arbejdsmarked. 

Hos Computerworld var det Jacob Ø. Wittorffs faglighed og kompetencer, der var i fokus, da han blev ansat, og ikke det faktum, at han er kørestolsbruger. I praksis har det krævet få tilpasninger på arbejdspladsen, og både ledelsen og Jacob er enige i, at åbenhed er det allervigtigste. “Man må tage en ærlig snak om, hvad de egentlige begrænsninger er,” understreger chefredaktør Lars Jacobsen. Han tror, at mange arbejdsgivere har bekymringer, der skyldes uvished.

Jacob Ø. Wittorff har siden 2010 været ansat som journalist hos Computerworld. Jacob er kørestolsbruger på grund af medfødt knogleskørhed. Som kørestolsbruger har Jacob gjort sig mange tanker om arbejdsmarkedet og forventninger. “Nogle steder er der meget berøringsangst,” fortæller Jacob og fortsætter: “og har man to lige gode kandidater, vælger man den, der ikke har et fysisk handicap, da det nok er nemmere at ansætte en, der glider direkte ind i virksomheden uden udfordringer. I forhold til hvor mange ansøgninger, jeg har sendt, så er jeg kommet til ret få samtaler, og jeg tænker, at det godt kan have at gøre med, at jeg sidder i kørestol.”

Plads til alle

Det var dog ikke en udfordring for Jacob at starte hos Computerworld. Chefredaktør Lars Jacobsen var med til at ansætte Jacob i sin tid og forklarer, at det ikke var nødvendigt at foretage fysiske ændringer. “Da vi flyttede til vores nye lokaler, var det vigtigt, at der var ordentlige forhold for personer med handicap som tilgængelige toiletter, elevatorer og handicappladser.” De fysiske faciliteter var altså i orden, men alligevel ville Computerworld gerne gøre noget ekstra. Lars og Jacob tog derfor en snak, da Jacob blev ansat om, hvilke forventninger, der er. “Her har vi mange forretningsrejser, så derfor spurgte jeg Jacob, om han ville være i stand til det. Jacob forklarede at han sagtens ville kunne rejse rundt, men at det selvfølgelig kræver en del mere koordinering og planlægning, hvorfor det ikke altid er besværet værd” 

Jacob beskriver selv sin modtagelse hos Computerworld som værende rigtig god og fortæller, hvordan hans handicap “aldrig har været oppe at vende som et problem.” Han beskriver derimod det, at få chancen på lige fod med alle andre, som den største udfordring.

“De fleste folk med handicap vil bare gerne være en del af arbejdsmarkedet på lige fod med andre og bidrage. Ofte handler det om, at arbejdsgivere skal tage en chance, eller faktisk give en chance, ligesom man altid gør, når man ansætter en ny,” uddyber Jacob.

Han fortsætter: “Men man skal ansætte folk, fordi man gerne vil bruge deres faglighed og se, hvordan de kan komme i spil på lige fod med alle andre. Man skal heller ikke se det som et CSR-projekt, men derimod også stille krav til folk med handicap.” 

Lars nikker genkendende og tilføjer: “Det er helt rigtigt. Det handler i høj grad også om at være openminded og ikke være bange for at spørge ind.”  

Hvad vil I anbefale andre virksomheder, der ønsker at lade sig inspirere af jer? 

“Mit klare indtryk er at hvis du er over 50 eller har funktionsnedsættelse, så er det meget svært at blive ansat. Der er stor mangel på ansatte i it-branchen. Mit råd er, at man skal overraske og udfordre sig selv. Når jeg har en bunke ansøgninger, så har jeg et par “wild cards” med, for at udfordre min egen opfattelse og egne bias,” siger Lars. Han afslutter med en opfordring til, at det er okay at sige til HR, at man faktisk leder efter noget andet end det, man ‘plejer’ at ansætte.