Grundfos: LGBTQIA+ i fokus

40 % af LBGTQIA+-personer er i mindre grad eller slet ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på deres arbejdsplads [Epinion].

Grundfos har længe arbejdet med mangfoldighed og har i forbindelse med deres 2025-strategi igangsat en mere struktureret og systematisk tilgang til mangfoldighed, lige muligheder og inklusion. Ambitionen er at opbygge en endnu mere inkluderende kultur og bringe mangfoldighed i spil som en ressource. Et af midlerne til at omdanne intentioner til praksis er etableringen af medarbejderressourcegrupper. Gruppernes formål er at skabe et åbent forum, fremme følelsen af tilhørsforhold blandt medarbejderne samt arbejde på, hvordan Grundfos helt konkret kan udvikle sig og forbedre sig på de forskellige områder. Denne artikel vil fokusere på ressourcegruppen for LBGTQIA+.

Pride@Grundfos

Grundfos oprettede ressourcegruppen for LBGTQIA+ for at tilbyde medarbejdere et safe space samt for at skabe en stærk følelse af tilhørsforhold. Formålet er at opbygge en endnu mere inkluderende kultur: “Vi tror på, at mangfoldighed er med til at gøre en forskel, fordi vi kommer med forskellige input,” forklarer Mogens Lindhard, Head of Social Responsibility ved Grundfos. Gruppen er derfor både for personer, der identificerer sig som LBGTQIA+ og for allierede, der ønsker at gøre sig klogere på området og støtte op om deres LBGTQIA+ medarbejdere.

Ambitionen er først og fremmest at styrke tilhørsforholdet for disse medarbejdere samt at udarbejde konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med denne agenda i Grundfos. Med konkrete input fra ressourcegruppen bliver Grundfos klogere på, hvad der rører sig i denne medarbejdergruppe, hvilket har startet en kvalificeret samtale på tværs af Grundfos’ organisation.

“I Grundfos hersker der et ønske om at forbedre det miljø, vi alle er en del af. Det betyder blandt andet en mere struktureret tilgang til DE&I med en organisationsstruktur, der støtter op om dette, samt med støtte fra ledelsen,” udtaler Ulla Grøn, Head of DE&I i Grundfos.

“Helt grundlæggende handler det om, at Grundfos arbejder for lige muligheder for alle, og dette er et skridt i den rigtige retning,” afslutter Ulla.

Fra et LBGTQIA+-perspektiv

Sydafrikanske Hannes Botha, som er ansat i Grundfos, identificerer sig selv som LBGTQIA+ og er selv aktiv inden for miljøet, både i og uden for Grundfos. Han var med til at starte ressourcegruppen for LBGTQIA+ med ønsket om at skabe opmærksomhed i organisationen: “It has had an impact already. Awareness has been created, and it seems people feel more open to the use of gender-neutral words in policies. It has certainly started a conversation that was needed,” fortæller Hannes.

Et af de forslag, Hannes har rejst i ressourcegruppen for at skabe bevidsthed omkring LGBTQIA+-dagsordenen, knytter sig til ILGA-Europe’s årlige regnbuekort – et benchmarkingværktøj, der rangerer 49 lande i Europa på deres LBGTQIA+-ligestillingslove og -politikker. “This map is a good example of how easily different elements can be incorporated within the organisation. The map is so informative, and it is something that needs to be educated on and considered when LGBTQIA+ employees are asked to go on business trips around the world.

A relatively simple thing that makes a huge difference to the employee,” afslutter Hannes.

Du kan læse meget mere om Grundfos’ arbejde med mangfoldighed, lighed og inklusion her og om ILGA Europe her.