Mangfoldighed

Mangfoldighed betegner, at alle mennesker er forskellige. Det gælder, men er ikke begrænset til, kønsidentitet, alder, religion, etnisk og national oprindelse, seksuel orientering, kropskapabilitet, socioøkonomisk status, uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere.

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer. Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse – det er budskabet bag Det Danske Charter for Mangfoldighed. 

Hvorfor mangfoldighed?

Flere og flere danske virksomheder har fået øjnene op for mangfoldighedens potentialer og ønsker aktivt at arbejde med at øge og realisere den eksisterende mangfoldighed i egen organisation. En central forudsætning for mangfoldighedsledelse er den kontinuerlige identifikation af de ubevidste forforståelser og fordomme – eller unconscious bias – som eksisterer hos alle mennesker og derfor også på alle arbejdspladser. Sådanne bias kan udgøre barrierer, der i værste fald kan betyde, at forskellige grupper af mangfoldige talenter ubevidst, og uden fagligt belæg, holdes ude af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det kan også betyde, at medarbejdere grundet køn, alder, etnicitet, kulturel baggrund, seksuel orientering, kønsidentitet, kropskapabilitet eller lignende ikke får de samme muligheder for at realisere deres faglige potentiale og gøre karriere på lige vilkår med de kolleger, der tilhører majoriteten på virksomheden. 

Samtidig betyder det, at danske virksomheder risikerer at spænde ben for sig selv i forhold til rekruttering, innovation og produktudvikling, job- og talentudvikling samt fastholdelse og trivsel – parametre, der alle har stor betydning for virksomhedernes vækstmuligheder og sociale samt økonomiske bæredygtighed. Det er disse udfordringer, som Det Danske Charter for Mangfoldighed gennem netværk, erfaringsudveksling og videndeling skal være med til at modvirke.

Formår virksomheder at udnytte mangfoldighedens potentiale, giver det gode resultater på bundlinjen, idet mangfoldighed inddrages aktivt i virksomhedens arbejde og udvikling. Medarbejdernes forskellige kompetencer, perspektiver og baggrunde er en kilde til inspiration, nytænkning, sammenhold og meget mere, der direkte eller indirekte kan omsættes til økonomisk værdi.