Hvad forpligter underskrivende virksomheder sig til?

Som underskriver af Det Danske Charter for Mangfoldighed forpligter virksomheder sig til at arbejde med inklusion og mangfoldighed på følgende fem områder:

1. Vores værdigrundlag
Vi formidler tydeligt, at inklusion og mangfoldighed er en del af vores værdigrundlag.

2. Vores rekruttering
Vi sikrer gennem konkrete tiltag, at alle har lige adgang til vores arbejdsplads uanset køn, seksuel orientering, alder, hudfarve, religion, etnicitet, politisk anskuelse, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

3. Vores fastholdelse og talentudvikling
Vi skaber åbne og gennemsigtige processer for medarbejder- og ledelsesudvikling.

4. Vores daglige arbejdsgang
Vi modvirker gennem konkrete tiltag enhver form for diskrimination på arbejdspladsen, og sikrer at alle arbejdsgange imødekommer forskellige kompetencer, talenter og hensyn.

5. Vores kommunikation
Vi kommunikerer internt og eksternt vores forpligtelser i relation til inklusion og mangfoldighed, og deler vores erfaringer til inspiration for andre.