Underskriv Det Danske Charter for Mangfoldighed

Det Danske Charter for Mangfoldighed

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste idéer.

Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse – det er budskabet bag Det Danske Charter for Mangfoldighed. 

Støt op om et mangfoldigt arbejdsmarked i Danmark og underskriv Det Danske Charter for Mangfoldighed